Stor-Dabbsjön

Stor-Dabbsjön i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns lake, röding och öring.

Sjön är en sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun i Lappland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 28 meter djup, har en yta på 18,4 km² och befinner sig 417 m ö.h. Sjön avvattnas av Saxån som mynnar i Fjällsjöälven.

Stor-Dabbsjön och den nedströms liggande Lill-Dabbsjön dämdes upp på 1960-talet och bildade en enda sjö, vilket ledde till att byn Dabbnäs och fjällägenheten Strömnäs utplånades. Dabbsjöarnas vattenyta regleras nu mellan 391 och 417 m ö.h.

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (717808-147369) som SMHI kallar för Utloppet av Stor-Dabbsjön. Medelhöjden är 489 m ö.h. och ytan är 67,18 km². Räknas de 149 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 873,87 km². Saxån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 268 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (70 %). Avrinningsområdet har 18,55 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 27,6 %.

Sjö och vattendrag Stor-Dabbsjön i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE717189-147789