Spanjesjön

Spanjesjön i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns röding och öring.

Spanjesjön är en sjö i Dorotea kommun i Lappland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,419 km² och ligger 615,2 m ö.h. Sjön ligger i Rödingsjö Natura 2000-område.

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (718524-146603) som SMHI kallar för Utloppet av Spanjesjön. Medelhöjden är 637 m ö.h. och ytan är 1,74 km². Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 286 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (76 %). Avrinningsområdet har 0,42 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 24,1 %.

Sjö och vattendrag Spanjesjön i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE718469-146604