Slipsiken

Slipsiken i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO.

Slipsiken är en sjö i Dorotea kommun, Strömsunds kommun och Vilhelmina kommun i Jämtland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 2,17 km² och ligger 832 m ö.h. Sjön avvattnas av vattendraget Slipsikån.

Delavrinningsområde
Slipsiken ingår i det delavrinningsområde (721014-144986) som SMHI kallar för Utloppet av Slipsiken. Medelhöjden är 931 m ö.h. och ytan är 13,28 km². Räknas de 4 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 29,12 km². Slipsikån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 323 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av kalfjäll (84 %). Avrinningsområdet har 2,16 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 16,3 %.

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE720892-144796