Saxaborgaflyn

Saxaborgaflyn Borgafjäll. I sjön finns röding och öring.

Saxaborgaflyn är en sjö i Strömsunds kommun i Jämtland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,705 km² och ligger 663,7 m ö.h. Saxaborgaflyn ligger i Frostvikenfjällen Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Daimaån.

Delavrinningsområde
Saxaborgaflyn ingår i det delavrinningsområde (718796-145512) som SMHI kallar för Utloppet av Saxaborgaflyn. Medelhöjden är 765 m ö.h. och ytan är 8,66 km². Räknas de 5 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 46,06 km². Daimaån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 303 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (67 %) och kalfjäll (21 %). Avrinningsområdet har 0,71 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 8,2 %.

Saxaborgarflyn i Borgafjäll
Saxaborgarflyn

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE718700-145401