Sannaren

Sannaren i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns röding och öring.

Sannaren är en sjö i Strömsunds kommun i Jämtland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 2,39 km² och ligger 471,1 m ö.h. Sjön avvattnas av vattendraget Fjällsjöälven (Sannarån).

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (719909-144854) som SMHI kallar för Utloppet av Sannaren. Medelhöjden är 621 m ö.h. och ytan är 13,76 km². Räknas de 57 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 305,28 km². Fjällsjöälven (Sannarån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 311 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (76 %). Avrinningsområdet har 2,39 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 17,3 %.

Sannaren i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE719840-145064