Lövsjön

Lövsjön i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns lakeröding och öring.

Lövsjön är en sjö i Dorotea kommun i Lappland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,94 km² och ligger 461 m ö.h. Sjön avvattnas av vattendraget Näsån (Långselån).

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (718694-147793) som SMHI kallar för Utloppet av Lövsjön. Medelhöjden är 567 m ö.h. och ytan är 23,26 km². Räknas de 45 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 305,43 km². Näsån (Långselån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 292 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (75 %). Avrinningsområdet har 2,07 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 8,9 %.

Lövsjön i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE718389-147776