Gubbsjön

Gubbsjön i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns lake, röding och öring

Sjön är en sjö i Dorotea kommun i Lappland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,124 km² och ligger 632,1 m ö.h. Grubbsjön ligger i Rödingsjö Natura 2000-område.

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (718821-146659) som SMHI kallar för Utloppet av Gubbsjön. Medelhöjden är 651 m ö.h och ytan är 1,05 km². Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 4, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 4 vattendrag innan det når havet efter 317 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (12 %) och sankmarker (76 %). Avrinningsområdet har 0,12 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 11,7 %.

Gubbsjön i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE718841-146603