Borgasjön / Buarkanjavrie

Borgasjön i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns lake, röding och öring

Borgasjön är en sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun i Lappland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 59,8 meter djup, har en yta på 16,6 km² och är belägen 469 m ö.h. Sjön avvattnas av vattendraget Fjällsjöälven (Sannarån).

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (719407-145832) som SMHI kallar för Utloppet av Borgasjön. Medelhöjden är 652 m ö.h. och ytan är 80,44 km². Räknas de 83 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 514,39 km². Fjällsjöälven (Sannarån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 294 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (50 %) och kalfjäll (27 %). Avrinningsområdet har 16,64 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 20,7 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 0,59 km² eller 1% av avrinningsområdet.

 

Borgasjön i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE718921-146298