Vattensågar och kvarnar

Vattensågar och kvarnar har funnits i flera bäckar och åar i trakten. Så har t.ex .kvarnstenar återfunnits i en bäck vid Sannaren (Kvarnbäcken) och vid Daimaån. Bilden ovan visar vattensågen i Slipsikån i Storjola. Sågen var igång en god bit in på 1950-talet. På bilden nedan ser vi sågen och kvarnhuset i Kvissleån, även kallad Sågbäcken, i Avasjö, båda ursprungligen uppförda av Amon Persson. (Foto: 1940-tal). Sågen försvann i en vårflod, men kvarnhuset, båda kvarnstenarna och hjulaxlarna finns bevarade i Borgafjäll (2010).

Foto: Anna-Lisa Grundström, 1977

Text: Elof Näslund

Vattensågar och kvarnar i Borgafjäll
Vattensågar och kvarnar i Borgafjäll