Varutransporter

Några organiserade varutransporter att tala om till och från Avasjö skedde ej förrän i slutet av 1920-talet. Då väg kom till Avasjö 1927 tog Postverket på sig ansvaret för gods- och personbefordran och transporterna skedde därefter på entreprenad med bil sommartid och hästtransporter vintertid. 1933 övertog Postverket trafiken på egen hand med buss.

Under många år skedde praktiskt taget alla varutransporter med postbussen sträckan Avasjö-Risbäck-Dorotea, vare sig dessa skedde till enskilda, affärer eller sportanläggningar. Varorna fraktades i bussens varoutrymme längst bak i bussen, i den övertäckta släpvagnen och på bussens tak, där främst byggnadsmaterial lastades.

På fotot ser vi Oskar Rolandsson lasta om mjölk i upp till 50-liters mjölkkrukor från gårdarna till mejeriet och pastöriserad mjölk i enlitersflaskor för återtransport västerut vid mejeriets lastbrygga i Dorotea. Oskar anställdes av Postverket som diligensförare 1938 och upprätthöll denna tjänst till pensioneringen 1976.

Foto: Mitten av 1960-talet.

Text: Elof Näslund

Varutransporter i Borgafjäll
Varutransporter i Borgafjäll