Vård av lappläger

I vår bygd har det genom århundraden funnits lappläger (samevisten) på många ställen, t.ex. i Daima, Värjaren, Raukasjö och Härbergsdalen. Många kåtor och bodar har försvunnit antingen genom att de övergivits och förfallit eller rivits. Flera lappläger har använts ända in i vår tid, t.ex. Kärvåsen, Sutme, Storviken och Lappvallen. Sista samevistet som försvann var Kärvåsen, där kåta och bodar revs på 1980-talet. Återstående lappläger, Sutme, Storviken och Lappvallen är relativt välbevarade, förutom att en kåta i Storviken brann ner efter ett åsknedslag på 1960-talet.

På fotot ses Lars Kroik och Axel Fjällström vid restaurering av kåtor i Sutme lappläger. På besök är Mona Isaksson med barnen Håkan och Christer.

Foto: Sune Isaksson, 1977.

Text: Elof Näslund

Vård av lappläger i Borgafjäll
Vård av lappläger i Borgafjäll