Valborgsmäss på Borgasjöbygget

Under den tid som kommit att kallas vattenfallstiden, dvs. då Vattenfall reglerade Borgasjön åren 1947-1953, växte en hel by upp vid Borgasjöbygget (”anlägget” nedanför Borgahällan) med bostadsbaracker, matsalsbarack, egnahem, affär, postkontor och verkstadsbyggnad. Under denna tid utvecklades också umgängesformer, som annars inte varit så vanliga i bygden, inte minst därför att det dit kom människor från olika håll och olika samhällsklasser.

På fotot syns några av Borgasjöbyggets invånare samlade till vårsånger vid majbrasan år 1950.

Text: Elof Näslund

Valborgsmäss på Borgasjöbygget, Borgafjäll
Valborgsmäss på Borgasjöbygget, Borgafjäll