Tunnbrödsbakning

Många av de som på 1800-talet flyttade in till bygden kom från ”bondetrakter”, dvs. från trakter där man sedan sekler odlat spannmål/brödsäd, såsom vete, råg och korn. Givetvis försökte man sig på detta också i vår bygd, men ofta måste man i början av nybyggestiden förlita sig på att få tag på dessa produkter genom den byteshandel, som var en viktig del i försörjningen i detta ”gränsland”.

Fynden av kvarnstenar talar dock för att man ganska tidigt försökte sig på att odla spannmål. Många skildringar talar om att man bakade bröd på stenhällar, i öppna spisar, i bakugnar i kök, i särskilda bagarstugor och åtminstone från början av 1940-talet i bakugnar i källare i nybyggda hus. På fotot ser vi Dagmar (född i Avasjö) och Ture Norman framför en bagarstuga i Avasjö.

Foto: 1950-tal

Text: Elof Näslund

Tunnbrödsbakning i Borgafjäll
Tunnbrödsbakning i Borgafjäll