Timmerkojan

Vi ser på fotot en uppsluppen bild från en timmerkoja på 1940-talet. På bordet sitter Arvid Näslund, Borga, medan övriga personer på fotot är oidentifierade. I bakgrunden, till vänster, ses ett skynke, och därbakom hade kockan sin sovplats. Kockan var den som såg till att det fanns mat på bordet, morgon och kväll, och matsäckar till skogsarbetarna i timmerskogen.

I gångna tider vistades skogsarbetarna praktiskt taget hela vintrarna utan uppehåll i sina timmerkojor. Att skogsavverkningarna skedde vintertid hängde samman med att det endast då var möjligt att med hästar frakta timret ur skogen för vidare flottning efter älvarna till sågverk och pappersindustrier.

Text: Elof Näslund

Timmerkojan, Borgafjäll
Timmerkojan, Borgafjäll