Snöskotrar

År 1962 importerades de första tio snöskotrarna till Sverige (Ski-Doo). Handelsmannen Göran Näslund i Borgafjäll tilldelades tre av dessa. Och den förste av dessa sålde han till Anders Kristoffersson, Raukaselet, för 5000 kronor. Anders blev således den förste snöskoterägaren i Sverige.

Snöskotern innebar initialt en samfärdselrevolution i fjällvärlden, lätt kunde man ta sig mellan gårdarna, byarna och till sina fiskevatten. Och för renskötseln innebar den en välsignelse. Men ganska snart blev snöskotern främst en leksak för friluftslivet, på gott och ont. Snöskoterförbud på vissa områden och senare skoterleder bringade dock en viss ordning i skotertrafiken.

På fotot ser vi Göran Näslund med skoter på väg nerför liden till Östra Värjaren.

Foto, Håkan Hopstadius, 1964.

Text: Elof Näslund

Snöskotrar i Borgafjäll
Snöskotrar i Borgafjäll