Skolgång

1942 års folkskolestadga kom i vår bygd att verkställas först på 1890-talet, då skolor inrättades i Risbäcks församling, dels en fast skola och dels två ambulerande skolor som flyttade terminsvis mellan byarna. Skolgången nådde dock inte alla barn på lång tid. Uppgift finns om att det fanns över 2000 barn i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som inte fick någon skolgång alls i början av 1900-talet. En klar förbättring av skolförhållandena skedde i slutet av 1920-talet inte minst då pga. inrättande av skolhem.

De små byarna och enstakagårdarna låg långt ifrån varandra, det fanns inga vägar så barnens färder till skolorna blev ofta mycket mödosamma. Så t.ex. för Gerda Jonasson, som från sitt sjunde år fick gå från Borgaluspen till sina skolorter Inviken och Sjoutnäset, runt södra Borgafjällen.

Skolgång i Borgafjäll
Skolgång i Borgafjäll

Foto från sjätte klass (avgångsklassen) i skolan i Sjoutnäset 1931: Från vänster: Ludvig Andersson, Tila Andersson, Sixten Bengtsson, Bibi Abrahamsson, Gerda Jonasson, Olle Winther, Gena Andersson och Gustaf Svensson. I bakgrunden lärarinnan Ellen Forsén.

Text: Elof Näslund