Skola i Avasjö

De ”flyttande mindre folkskolorna” fungerade tidvis inte alls. Sedan Roland August Amonsson anmält till skolmyndigheten, att det inom Avasjö-Rissjö skolrote fanns ett trettiotal skolpliktiga barn, och att de flesta av dessa helt saknade skolundervisning, inrättades skola i Avasjö 1925. Skolan var hos Sjökvists längst västerut i byn. Skolan var i bruk tom vårterminen 1936. Under ”vattenfallstiden”, 1948-1953, fanns åter skola i byn, dels hos Sjökvists och dels i kapellet.

Då Dorotea kommun 1953 övertagit huvudmannaskapet (från Risbäcks församling) ansökte föräldrarna i Avasjö om att skola ånyo skulle inrättas i byn. Kommunen avslog ansökan, och i en ny framställan samma år skriver Olle Rolandsson: ”Skulle vår ansökan ännu en gång avslås anser vi oss oförhindrade att företaga de mest motbjudande stridsåtgärder”. Någon skola återupprättades dock ej i byn, varken då eller senare.

Skola i Avasjö, Borgafjäll
Skola i Avasjö, Borgafjäll

På fotot från 1952 ses skolbarn med lärare framför skolbyggnaden hos Sjökvists. Första raden: Helge Rolandsson, Ragnhild Rolandsson, Lennart Strömqvist, Edla Larsson och Åke Winter. Andra raden: Anita Persson, Astrid Fredriksson, Aina Rolandsson, Tage Löfström, Arne Isaksson och Ove Johannsson. Tredje raden: Annie Persson, Lärarinnan Signhild Haake och Mary Rolandsson.

Text: Elof Näslund