Saxån till nytta och nöje

Saxån, eller Saxälven som man också säger, har varit en viktig flottningsled alltsedan timmerdrivningar började i trakten på 1890-talet. På fotot kan vi se timmerstockar, som ska flottas vidare i den s.k. ”rompan”. Efter ån finns flera lämningar av stenkistor från flottningstiden.

Saxån är också en av bygdens bästa strömmande fiskevatten, från Borgasjön och långt neråt, därtill i en vacker och inspirerande miljö. På vykortet från 1940-talet kan vi också se några fiskare med kastspön.

Text: Elof Näslund

Saxån till nytta och nöje i Borgafjäll
Saxån till nytta och nöje i Borgafjäll