Lill-Månke

Magnus Vigilius Fjällström (1856-1940) var född i Marsfjäll och anlade inhysningslägenheten Svansjön nordväst om Risbäck i början av 1900-talet. Han var en rätt stor renägare, men överlät renskötseln till sina söner i samband med sin etablering i Svansjön. I Svansjön ägnade han sig främst åt jordbruk, jakt och fiske. Månke blev mest känd för att han var så liten, 2 alnar, dvs. 120 centimeter. Han var gift två gånger, hans första hustru dog, 33 år gammal, efter att ha fött fem barn.

I hans andra äktenskap föddes två barn. Då Månke för andra gången blev änkling, 1932, bodde han kvar i Svansjön en vinter men flyttade sedan till en dotter i Stridsberg, varefter han flyttade till ålderdomshemmet i Dorotea. Han blev där mycket populär och omtyckt av såväl personal som medboende. På fotot ser man hur han, i Borga, blir rakad av Jonas Melander från Örnsköldsvik år 1938.

Text: Elof Näslund

Lill-Månke, Borgafjäll
Lill-Månke, Borgafjäll