Lappvallen

Samevistet Lappvallen, ca två kilometer nordöst om Avasjö, nuvarande Borgafjäll, har funnits i flera hundra år. Vistet ligger strategiskt till i vajornas kalvningsland och i anslutning till gamla flyttvägar. Liksom i andra lappläger i trakten var här liv och rörelse under våren innan renarna drog västerut till sommarbeteslanden och under hösten som utgångspunkt för renrajderna ner mot vinterbeteslanden. På Lappvallen fanns, och finns, 4-5 kåtor så bosättningen omfattade således flera familjer.

På fotot från omkring 1920 ser vi en vårlig bild från Lappvallen med Britta och Anders Borgström omgivna av barnen Anders och Lisa framför sin kåta.

Text: Elof Näslund

Lappvallen i Borgafjäll
Lappvallen i Borgafjäll