Lantbrevbärare

År 1914 upprättades lantbrevbärarlinje på sträckan Arksjö (Risbäck) – Raukasjö. Förste lantbrevbäraren var Jonas Fredriksson från Raukasjö. 1923 efterträddes Jonas av Mattias Strömlund. 1924 började Anders Winther ”bära posten” vilket han gjorde i 27 år. Från 1927, då poststation etablerats i Avasjö, var det två postturer i veckan på sträckan Avasjö-Raukasjö.

Lantbrevbärarna var ursprungligen skyldiga att bära uniform för att markera sin tjänsteställning, pistol för att freda sig mot rånare och posthorn för att uppmärksamma boende efter sträckan att de var i antågande.

Lantbrevbärarna var skyldiga att medföra 50 kilo last, oavsett väderlek eller färdsätt.
På fotot: Anders Winther startar rodden mot ”västa-väre” på Borgasjön (1949)

Text: Elof Näslund

 

Lantbrevbärare i Borgafjäll
Lantbrevbärare i Borgafjäll