Kyrkoförrättningar

De som bodde på Jämtlandssidan, dvs. tillhörde Frostvikens församling, hade sina kyrkliga hållpunkter i Gäddede kyrka och kapellen i Ankarede, Sjoutnäset och Viken. På fotot ser vi Kajsa och Jonas Fredriksson, Storjola, med dopbarnet Gerda i Ankarede midsommarafton 1918. Föräldrarna hade burit barnet över fjällmyrarna från Storjola till Ankarede.

Gerda var makarnas 11:e barn, varav fem dött vid födelsen eller i späd ålder. De döda barnen begravdes samtliga på Ankarede kyrkogård.

Jonas och Kajsa (Katarina), födda i Raukasjö 1875 respektive Storjola 1877, vigdes i Gäddede kyrka den 8/10 1899. Vigselförrättare var A. Arvidsson, legendarisk kyrkoherde och dessutom framstående amatörfotograf. Förmodligen är det Arvidsson som tagit detta foto.

Text: Elof Näslund

Kyrkoförrättningar i Borgafjäll
Kyrkoförrättningar i Borgafjäll