Kvinnlig slöjdkurs

Med avsikt att bryta den könsbundna slöjdtraditionen startades 1971 en snickarkurs för kvinnor i Hotell Borgafjälls gillestuga. Lärare var Leo Hellström, Risbäck, som var slöjdlärare på skolan i Risbäck och vaktmästare på skolan och skolhemmet. Initiativtagare till kursen var Anna-Greta Torpsten. Anna-Greta ordnade för övrigt flera kurser i Borgafjäll, bl.a. i Engelska och Tyska. Anna-Greta var, tillsammans med sin man Karl-Erik, vid denna tid arrendatorer av Hotell Borgafjäll.

På bilden: Bakre raden: Sonja Isaksson, Birgit Rolandsson, Saga Jonasson, Gunhild Näslund, Johan Torpsten och Anna-Greta Torpsten. Främre raden: Maria Olovsson, Elsa Kristoffersson, Leo Hellström, Rut Sandbjer, och systrarna Åsa och Lena Jonasson.

Text: Elof Näslund

 

Kvinnlig slöjdkurs i Borgafjäll
Kvinnlig slöjdkurs i Borgafjäll