Kvällsmjölkning

Djurhållning på små jordbruk har varit en av de största basnäringarna alltsedan den första kolonisationen i bygden på 1820-talet. Ännu på 1960-talet fanns ett 20-tal ladugårdar med några kor, kalvar, grisar, getter och ofta en häst på sträckan Båtas-Raukasjö och på vissa gårdar skulle dessa komma att bestå åtskilliga år till.

På fotot ser vi Marta Persson, hennes man Henrik och sonhustrun Marianne i Solberg på väg till kvällsmjölkningen i sommarlagårn. Fjällkon heter Vita. Den mjölkstäva som Marta håller under armen har tillverkats och skänkts till henne av grannen Ingemar Edvall år 1948.

Foto: Jan-Yngve Persson, 1966

Text: Elof Näslund

Kvällsmjölkning i Borgafjäll
Kvällsmjölkning i Borgafjäll