Interiör i Raukasjö

Köket i det hus i Raukasjö i norra Jämtland, som uppfördes på 1870-talet. Som på alla andra gårdar i trakten var detta rum husets centrum. Här lagade man mat, åt sin mat, arbetade och sov. Huset var en s.k. halvlämstuga, dvs. halva övervåningen hade golv (loft) där barn, tjänstefolk och främmande hade sina sovplatser. Detta utrymme kallades för ”gällen”. ”Husbondsfolket” hade sin sängplats i köket.

En tidstypisk bild är att öppenspisen står sida vid sida med järnspisen. Man började i slutet av 1800-talet att köpa järnspisar, i denna trakt främst i Nordli i Norge. Man lät ofta öppenspisen vara kvar, eftersom den var en nödvändig ljuskälla under vinterkvällarna.

Till höger i bilden syns benen på en man i färd med att svinga sig upp på gällen.
Foto: Levi Johansson, 1913.

Text: Elof Näslund

Interiör i Raukasjö, Borgafjäll
Interiör i Raukasjö, Borgafjäll