Husförhör i Avasjö

Husförhör var lagstadgade för församlingarnas präster från 1686 till slutet av 1800-talet. Prästen samlade vid husförhören invånarna i församlingens byar i någons hem, med uppgift att kontrollera församlingsbornas förmåga att läsa och förstå ”de heliga skrifterna” och bruket av ”salighetsmedlen”. I början av 1700-talet infördes också bokföringsuppgifter på husförhören, såsom att registrera födda, döda, in- och utflyttningar mm.

På många håll fortsatte husförhören långt efter det att den lagstadgade skyldigheten upphörde, men då med karaktär av andaktsstunder i byarnas hem.

Husförhör i Avasjö, Borgafjäll
Husförhör i Avasjö, Borgafjäll

På fotot från ”husförhör” i salen hos Sjökvist i Avasjö den 28 oktober 1946 ser vi: Främre raden: Anders och Anna Maria Kroik, Avasjö, Hans Lindgren, Brännliden och Manne Svanlund, Borga. Bakre raden: Sara Winther, Avasjö, Zakarias Zakariasson, Båtas och Märta Persson-Hagenvald, Avasjö.

Text: Elof Näslund