Friluftsgudstjänst i Borga

Gudstjänster i det fria var vanliga i bygden innan Avasjö kapell tillkom i början av 1950-talet. Prästen i Risbäck åkte upp till Borgabygden för dessa gudstjänster; i Båtas, Avasjö och Borga. Gudstjänsterna var populära därför att de, förutom allt annat, gav människor tillfälle att träffas. Till gudstjänsterna kom ortsbefolkningen ganska mangrant, men också människor från angränsande byar och under vattenfallstiden också de, som arbetade vid dammbygget och med skogsröjning runt Borgasjön.

På fotot från slutet av 1940-talet har gudstjänstbesökarna samlats till fotografering.

Till vänster i andra raden ses Anna Thomasson Kroik och Anders Thomasson Kroik (”Grannars far och Grannars mor”). Vidare ses i mitten av främre raden (halvliggande) komminister Erik Smedsgård. Övriga på fotot är oidentifierade.

Text: Elof Näslund

Friluftsgudstjänst i Borgafjäll
Friluftsgudstjänst i Borgafjäll