Första “turisterna” i Avasjö

Borgafjällen som turistområde omnämns första gången i Svensk Turistförenings årsbok 1895. Där skriver Wilhelm Peterson-Berger (tonsättaren) om en fjällvandring i bygden i lyriska ordalag, om fjäll som får honom att tänka på Himalaya, Anderna, Månbergen och ”i väster står solen blodröd af solrök”. WPB skriver om Borgafjällen som skräckinjagande i sin vilda skönhet, ”märkligt smyger sig en äfventyrsstämning, tung av hemlig ångest, öfver oss”.

De första kända ”turisterna” i Avasjö var ripjägare söderifrån, som blev inkvarterade hos Amonssons år 1919.

På fotot ser vi hur dessa, vid vägens slut i Risbäck, möts av ”bärare” från Avasjö. Den enda identifierade personen är Per Bengtsson (P-Luspen), längst till vänster.

Text: Elof Näslund

Första ”turisterna” i Avasjö, Borgafjäll
Första ”turisterna” i Avasjö, Borgafjäll