Familjeturism

Den tidiga turismen i Borgabygden började med att man i de enskilda hemmen tog emot gäster, både med enbart bäddar och med mathållning. Turisternas enda ambition var att vara ute i naturen, dvs. att jaga, fiska, vandra och åka skidor.

Turismen blev därför familjär med livslånga vänskapsband mellan värdar och gäster. Detta förhållande bestod långt efter det att turismen organiserades i företagsform, t.ex. i Borgafjällens turisthem, Borgagården och Sigas pensionat på 1930-1940-talen.

På fotot ser vi Siga och Hugo Isaksson med barn och gäster på gårdsplanen utanför Sigas pensionat, omkring 1955.

Text: Elof Näslund

Familjeturism i Borgafjäll
Familjeturism i Borgafjäll