Borgavänner

De första som byggde fritidshus, eller sportstuga som det då kallades, i Borgabygden var Erik och Hanna Lindberg från Avaträsk (magister Lindberg och tant Hanna). Erik fraktade en nerriven timmerbyggnad, f d ladugård (med postbussen har det sagts) från Avaträsk till Borga, där han återuppförde den ovanför ”Manneshuse” ner mot Borgasjön åren 1939-1940.

De tidigaste sportstugeägarna hade synnerligen god kontakt med Borgabygdens folk, och detta gällde i allra högsta grad Erik och Hanna. Så firade t.ex. Erik och hans dotter Maj flera påskhelger hos familjen Kristoffer Andersson i Raukaselet på 1940-talet.

På fotot ser vi Jeremias Kroik och Erik Lindberg vid en lägereld på Borgasjöns strand i slutet av 1940-talet.

Foto: Stig Lindberg.

Text: Elof Näslund

Borgavänner, Borgafjäll
Borgavänner, Borgafjäll