Borgasjöbygget

”Vattenfallstiden”, 1947-1953, blev av avgörande betydelse för vår bygd för all framtid. Borgasjöns yta höjdes i sin högstanivå 18 meter, men det var också annat viktigt som skedde. Det blev liv och rörelse i bygden, ändrade sociala strukturer på många plan. På ”anlägget”, som Borgasjöbygget kallades i folkmun, ordnades personalfester, som också kom bygdens befolkning till del eftersom många arbetade där. Där frodades rykten och sägner, som berikade bygdens berättartraditioner.

På fotot syns Ulla Lindberg. Ullas far, Hans Lindberg, var chef på anläggets verkstad hela verksamhetstiden. Ulla kom att gifta sig med en av Borgasjöprojektets ingenjörer, Göran Nilsson, 1950. Göran hade, förutom byggandet av Borgadammen, en avgörande roll både i byggandet av vägen från Borga till Storjola och Hotell Borgafjäll.

Foto: Göran Nilsson, 1950

Text: Elof Näslund

Borgasjöbygget, Borgafjäll
Borgasjöbygget, Borgafjäll