Borga

Bebyggelsen i Borga började 1854, då Abraham Abrahamsson från Lövsjön och hans hustru Susanna, född Jonsdotter, från Frostviken, byggde hus och började odla mark där. Familjen har levt kvar i folkminne främst därför att Susanna var dotter till den omtalade Malin Tanga. 1895 flyttade Nils Näslund från Föllinge och hans hustru Malin från Offerdal till Borga. Ättlingar till denna familj blev kvar i Borga.

Huset på fotot byggdes 1901. Juldagen samma år föddes Linnea Näslund, som på 1940-talet startade turistverksamhet i Borgagården.

I gällande sydsamisk ortografi skrivs ortsnamnet Byrkije, tidigare Byrgåije. Borga går tillbaka på gammelnorska ”Byrgi” med betydelsen borg, skans, ingärdning.

Foto: omkring 1945.

Text: Elof Näslund

Borga, Borgafjäll
Borga, Borgafjäll